Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: e3600c634ed3426db301d033d17b556c

Պաշտպանություն հայցող ավելի քան 9300 աֆղանստանցի տեղափոխվել է Գերմանիա

Գերմանիայում ՔԴՄ նոր նախագահ են ընտրել